ออกแบบโลโก้

Ideaqo Logo

Customer: ideaqo
Requirement: Logo Design
Art Director: Natatum Khumhom
Graphic Designer: Noppadol Rungrueng

IDEAQO 2018

ลูกค้ามีความต้องการอยากทำเว็บไซต์ พร้อมกับให้ทาง 7/7 House ออกแบบ logo พร้อมกันไปด้วย
//ในภายใต้ concept ตาม "ทันเทคโนโลยี"//

Recent Projects