ออกแบบ Artwork

ClariskaClient: Clariska
Requirement: ออกแบบรูปภาพประกอบสินค้า
Year:January 2018

งานออกแบบรูปภาพสินค้า ให้กับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า Clariska เพื่อนำไปใช้ประกอบ Fanpage Facebook

Recent Projects